Upravit stránku

2D Kontura - Sražení hran - Tečné prodloužení / zkrácení geometrie

HSMWorks umožňuje tečně prodloužit nebo zkrátit dráhu nástroje k vybrané geometrii automaticky pomocí parametru “Vzdálenost tečného protažení” v druhé záložce v operaci 2D Kontura.
 
Tečné prodloužení geometrie se s výhodou používá v případech, kdy je možné započít obrábění vně tvaru, neboli nástrojem začít s “obráběním” ještě před začátkem vybrané geometrie, a ukončit “obrábění” za koncem vybrané geometrie, a je zapotřebí aby i hrubovací průchody byly přizpůsobeny takovýmto změnám.
 
Tečné zkrácení geometrie se s výhodou používá v případech, kdy je zapotřebí zamezit kolizí nástroje s obrobkem, a nástrojem začít s “obráběním” za začátkem vybrané geometrie, a ukončit “obrábění” ještě před koncem vybrané geometrie. 
 
Výhodou je, že hodnota prodloužení / zkrácení není aplikována na uzavřenou geometrii, čímž je možné vybrat jak uzavřenou tak otevřenou geometrii najednou.

1.bmpVybraná geometrie pro sražení

2.bmpHodnota prodloužení je “0”

 3.bmpVýsledná dráha sražení s hodnotou prodloužení “0”

 4.bmpHodnota prodloužení je “10”

5.bmpVýsledná dráha sražení s hodnotou prodloužení “10”

6.bmpVybraná geometrie pro sražení

7.bmpHodnota prodloužení je “0”

 

 8.bmpVýsledná dráha sražení s hodnotou prodloužení “0”

 9.bmpHodnota prodloužení je “-10”

10.bmpVýsledná dráha sražení s hodnotou prodloužení