Upravit stránku

2D společné - Použít stejnoměrné kroky dolů

HSMWorks  umožňuje pro obrobení určité hloubky stanovit axiální krok (krok dolů), nebo použít stejnoměrné kroky. U stanoveného kroku obrábíme po zadaných hloubkách, ale poslední krok ve většině případů musí být přizpůsoben zbývající hloubce. U použití stejnoměrných kroků HSMWorks přizpůsobí zadanou hodnotu kroku dolů na nejbližší menší hodnotu, která zajistí stejný krok záběru v každém průchodu.

 

feefew.png

 Volba “Use Even Stepdowns / Použít stejnoměrné kroky dolů”

HSMWorks 39.png

Krok dolů 4mm, celková hloubka 10mm
Vlevo: “Use Even Stepdowns / Použít stejnoměrné kroky dolů” vypnuto
Vpravo: “Use Even Stepdowns / Použít stejnoměrné kroky dolů” zapnuto