Upravit stránku

3D zbytkové - Část 3 - Zbytkové obrábění z STL modelu

HSMWorks umožňuje provádět zbytkové (rozdílové) obrábění na základě STL modelu a obráběného dílu. STL model může být obdržen od zákazníka nebo může být exportem HSMWorks verifikace.
 
    Pozice 1
 
1) Tvorba potřebného obrábění z pozice 1

1.bmp
Dráhy nástrojů hrubování a dokončování z první pozice


 
2) Spuštění verifikace a případná kontrola neodebraného materiálu

2.bmp

 Verifikace obrábění z první pozice včetně automatického vyznačení zbytkového materiálu

 

 
3) Uložení STL modelu při dokončení obrábění z první pozice

 

 
3.bmp

Uložení rozpracovaného polotovaru do STL formátu

Pozice 2
 
1) Tvorba potřebného obrábění z pozice 2 (z boku), kde zbytkové obrábění bude z dříve uloženého STL modelu

 4.bmp

Výběr STL modelu pro zbytkové obrábění a určení orientace nástroje (z boku)

 5.bmp
Dráha nástroje pouze v místech neodebraného materiálu


 
2) Spuštění verifikace a načtení výchozího STL polotovaru pro správnou simulaci / verifikaci obrábění

 6.jpg

Výběr rozpracovaného polotovaru ve verifikaci

 7.bmp

Průhledný rozpracovaný polotovar a skutečný model

 8.bmp

Odebrán zbytkový materiál z jedné strany