Upravit stránku

Architekti - 3Dmodel, vizualizace

Při vytváření architektonických modelů využívá DataCAD 3D prvků, pomocí nichž lze sestavit budoucí vize nového projektu. Tu pak lze díky vizualizačním nástrojům prezentovat ve fotorealistickém vyobrazení, včetně vymodelovaného terénu, stafážních prvků krajiny, ale i dispozic interiérů apod.

Pokud takto vytvořený 3D model uloží do formátu o2c, může jej spolu s freewarovým prohlížečem o2c nebo o2c_2_go zaslat investorovi, předvést na stavebním úřadu při schvalování studie.

Celý 3D model je také možné předat projektantům, kteří z něj vytvoří projektovou dokumentaci (půdorysy, pohledy, řezy, detaily), a to buď také v DataCADu, nebo v kterémkoliv CAD systému.