Upravit stránku

Architektura, projekce

SketchUp dává prostor vyjádřit myšlenku přímo ve 3D prostoru a jako takovou ji prezentovat zákazníkovi. Přímo před klientem je možné upravovat vytvořený 3D model, ukázat a měnit různé varianty - počínaje hrubým náčrtem hmoty, konče detaily, jako je třeba studie oslunění, volba materiálů a barevného řešení povrchů, detaily konstrukcí atd. Model lze „přetáhnout“ do libovolného CAD systému a dokončit v něm projekt na úrovni prováděcí dokumentace.
Ateliér Lenert, Praha
Ateliér Lenert, praha
Územní plánování - při plánování generelů měst, obci apod. je často zapotřebí spojit existující 2D data s technologií umožňující náhledy ve 3D. Ve SketchUpu lze vytvořit procházku nebo „průlet“ modelem urbanistické studie, provést rozbor náhledu koridoru, ale i situování nové výstavby, pohyb stínů, analýzu pohledu z okna a mnoho dalšího.