Upravit stránku

Co je nového v SOLIDWORKS 2015

Produkty SOLIDWORKS obsahují oproti předchozím verzím celou řadu novinek a vylepšení ve všech oblastech. Pro více informací o novinkách a vlastnostech systému SOLIDWORKS použijte poptávkový formulář.

Řetězové pole
Máte možnost vytvořit pole součástí podél otevřené nebo uzavřené smyčky a simulovat tak energetické řetězy.

Výhody:
Rychlé a pohodlné vytvoření pohyblivého řetězu bez nutnosti zdlouhavého vkládaní vazeb.
Vazba na střed obdélníkových a válcových profilů
Vazba na střed automaticky zarovná vzájemně středy běžných typů součástí, jako jsou obdélníkové a válcové profily a plně tyto součásti definuje.
Výhody:
Pohodlné a rychlé umístění běžných typů součástí na střed.
Radiální rozložení
V jediném kroku můžete rozložit součásti radiálně nebo válcově zarovnané kolem osy.

Výhody:
Urychlení práce s rozloženými pohledy.

Zóny výkresu
List výkresu si můžete rozdělit na zóny ve formátu listu a vyznačit tak umístění pro pohledy výkresu a popisy.

Výhody:
Rozdělení výkresů pro rychlejší vyhledávání a orientaci v jejich prostoru

Odkazová čára splajnu
Odkazovou čáru splajnu můžete použít v poznámkách a pozicích.
Výhody:
Díky odkazové čáře splajnu se můžete vyhnout například nechtěnému překrytí důležitých částí výkresu.

Plechové spojení profilů
Ohýbaná plechová spojení profilů můžete vytvořit ze skic na nerovnoběžných rovinách. Dříve musely být roviny rovnoběžné.

Výhody:
Možnost využití plechového spojení profilů bez složitého ořezávání a přizpůsobování díky potřebě mít roviny nerovnoběžné.

Přidání vnitřní záslepky
Ke konstrukčním prvkům můžete přidávat vnitřní záslepky.

Výhody:
Rychlé vytvoření vnitřní záslepky jednoduchou funkcí SOLIDWORKS.

Křivost povrchu
Na povrchu modelů můžete zobrazit křivost, která vám pomůže analyzovat spojení a přechody sousedních povrchů.
Výhody:
Usnadní práci s plochami.
Asymetrická zaoblení
Je možné vytvořit asymetrická zaoblení pro díly, sestavy a povrchy.
Výhody:
Jednoduché vymodelování asymetrického  zaoblení dle potřeby.
Proměnná pole
Máte možnost tvořit pole prvků na rovinných i nerovinných plochách a měnit kóty a odkazy u jednotlivých instancí pole. Počet kót, které lze změnit, není nijak omezen
Výhoda:
Je možné vytvořit pole prvků s možností změny rozměrů v jednotlivých instancích.