Upravit stránku

Co je nového v SURFCAM V5.2

Frézovat/Soustružit)

 • NC menu je zjednodušeno pro přímé použití módu Frézovat/Soustružit.
  Uživatelé mají možnost “uzamknout” nastavení systému SURFCAM do módu Frézovat/Soustružit a následně vybírat všechny NC operace ze standardního NC menu.
 • Využití menu Frézovat/Soustružit se tímto stává mnohem vice efektivní.

 • NC menu je zjednodušeno pro přímé použití módu Frézovat/Soustružit.
  Uživatelé mají možnost “uzamknout” nastavení systému SURFCAM do módu Frézovat/Soustružit a následně vybírat všechny NC operace ze standardního NC menu.
 • Využití menu Frézovat/Soustružit se tímto stává mnohem vice efektivní.
 • V operaci je rovněž možné nastavit vyhlazování rohů tak, aby dráha nástroje obsahovala ve všech místech tečné napojení.
 • Nová vysokorychlostní operace Z hrubování podporuje obrábění STL modelů. Uživatel tak získává možnost zbytkového dohrubování materiálu.
 • Hrubování prvním nástrojem.
 • Zbytkové dohrubování drhuhým (menším) nástojem.
 • Příklad načtení STL modelu a následné využití Z hrubování a HSM dokončovacích operací 3-osého frézování.
 • Načtený STL modelu do systému SURFCAM.
 •  Hrubování STL modelu.
 • Dokončování STL modelu.

 • Rozšířené maskování umožňuje vybrat až 5 nezávislých barev a různých entit, což je možné definovat v jediném okně masky.
 • Kliknutím pravého tlačítka je možné přepínat mezi jednotlivými výběry maskování bez toho, aby uživatel musel opustit pracovní prostor.

 • Jakmile nastavíte u 2-osých operací nájezdy k materiálu, je možné v dialogu zaškrtnout nové políčko, čimž nastavíte parametry i pro odjezdy od materiálu.

Přizpůsobování strmého kroku v TrueMillu

 • 3-osový TRUEMill nyní umožňuje přizpůsobit krok strmým oblastem, aby na těchto oblastech nezůstávalo pro dokončování přílis velké množství materiálu.
 • Bez přizpůsobení strmého kroku.
 • S přizpůsobením strmého kroku

Vylepšení

 

 • Vylepšení - SPost

 • Uživatelské prostředí SPOST aktualizováno pro lepší přehlednost a ovládání.
 • Dále byly přidány nové funkce pro řídíci systémy Heidenhein.
 • V instalaci systému SURFCAM je přidána aktualizovaná SPost dokumentace.

 • Vylepšení - MPost

 • MPost byl aktualizován a nýmí dokáže rozpoznávat rozdíly mezi pevně zadanou hodnotou INDEX (indexování) a informací SET AXIS (nastavení os), které jsou obsaženy v operaci SURFCAM.
 • V instalaci systému SURFCAM je přidána aktualizovaná MPost dokumentace.

 • Vylepšení - CAD Překladače

 • Překladače Autodesk byly vylepšeny pro rychlejší načítání jak souborů.dwg, tak souborů .dxf.
 • Další možnosti jsou dostupné v novém prostředí tohoto překladače. Například u převodu 3D modelu možnost načítání hran, drátové geometrie a ploch. Dále import a kót.
 • Všechny CAD translátory jsou aktualizovány k posledním vydaným CAD úrovním.

 • Vylepšení - 32-bitová verifikace

 • 32-bitová verifikace je od systému SURFCAM oddělena a spouští se v práci během spouštěné verifikace dráhy nástroje.

 • Vylepšení - 64-bitová verifikace

 • 64-bitová verifikace byla rošířena o možnost porovnávání výsledku obrábění s modelem. Stává se tak plnohodnotnou.

 • Vylepšení - simulace stroje

 • Simulace stroje je nyní rovněž od systému SURFCAM oddělena. Spouštěna bude stále ze systému SURFCAM, ale bude využívána jako samostatná aplikace. Uživatel tak má možnost pokračovat v práci během spouštěné verifikace dráhy nástroje.
 • Simulace stroje nyní podporuje obrábění v různých konstrukčních rovinách.
 • Dále podporuje strojní reference pro konstrukční roviny s obráběním od 2 do 5 os.
 • Možnosti zálohování strojů. Při instalaci aktualizace modulu simulace stroje, SURFCAM automaticky zálohuje všechny vlastní obráběcí stroje.
 • Aktualizované hlášení upozorňující na překročení limitů, chyby v dráhách nástojů a typech strojů.

 • Vylepšení - "NC" dostupné pravým kliknutím myši

 • Celé "NC" menu pro tvorbu drah nástrojů je nyní dostupné pravým kliknutím myši v pracovním prostoru.

 • Vylepšení - ukládání souborů do verzí Velocity 4 a V5

 • SURFCAM V5.2 umožňuje uložit zpětně do verzi Velocity4 a V5. Uživatel tak může ukádat o tři verze zpět. Soubory uložené ve Velocity4 nebo V5 mohou být otevřeny ve verzi V5.1.

 • Vylepšení - automatické rozpoznávání jednotek

 • Nové formáty souborů SURFCAM V5.2 nyní obsahují automatické rozpoznávání jednotek. Pokud je soubor otevřen v jiných jednotkách, než byl uložen, bude uživatel informován s možností přepnutí do správných jednotek.

 

Tato funkčnost je dostupná pouze v souborů, které jsou uloženy v nové verzi SURFCAM V5.2.


 • Vylepšení - automatické rozpoznávání jednotek

 • SURFCAM V5.2 nyní podporuje STL pro definování polotovaru k výpočtu hrubovacích drah nástrojů.
 • Vylepšena kvalita souboru STL pro zvýstupnění správné definice obráběného polotovaru

Vývoj

 • Silnější podpora asociativity sestav systému SolidWorks.
 • V tomto vydání bylo opraveno přes 150 chyb.