Upravit stránku

Co je nového v SURFCAM V6

Obecné/Systém


Nová 64 Bit verze

 • Samostatná instalace pro 32 Bit a 64 Bit verzi
 • Samostatné 64 Bit & 32 Bit spustitelné soubory
 • 64 Bit verze podporována jak pro Windows7 tak WindowsXP
 • Soubory uložené v 32 Bit nebo 64 Bit mohou být použity v jiném operačním systému
 • SURFCAM V6 se dodává na 2 samostatných DVD - 32 Bit & 64 Bit
 • 64 Bit verze poskytuje celkové zlepšení paměti a výkonu

Kompatibilní struktura pro Microsoft

 • Kompatibilní datová struktura pro Microsoft Windows7
 • „Nepřizpůsobitelné“ soubory jsou instalovány ve složce "Program Files" u Windows 7 i Windows XP
 • Uživatelsky přizpůsobitelné soubory jsou instalovány ve složce " Users/Public" ve Windows 7 a ve složce „Documents and Settings/All Users" ve Windows XP
 • Není požadováno speciální nastavení řízení uživatelských účtů nebo dalších povolení
 • Při instalaci je doporučeno využít výchozích přednastavených cest
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Nová databáze nástrojů, materiálů a maskování

 • Nové databáze nástrojů, materiálů a maskování v SURFCAM 6 (Knihovna Surfcam.FDB)
 • ANSI SQL na bázi relační strukturované databáze vyvinuté Firebirdem
 • Knihovna nástrojů & materiálů je stále přístupná z dialogu nástrojů SURFCAMu
 • FDB soubory mohou být editovány s programem FlameRobin. Freeware ke stažení zde:http://www.flamerobin.org/
 • Všechny .MDB musí být konvertovány do .FDB souboru
 • Databázová utilita umožňuje převod .MDB souborů na .FDB soubory
 • Nástroje & Materiály jsou podporovány pro 32 Bit i 64 Bit verzi
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Nový průvodce instalací

 • SURFCAM 6 provádí novou instalaci jak u 32 Bit tak 64 Bit systému
 • Možnost upgradu z SURFCAM V5.2 nebo předcházející verze není možná
 • SURFCAM 6 obsahuje bezobslužnou instalaci, bez jakékoliv potřeby uživatele
 • Všechny výchozí součásti systému SURFCAM 6 jsou automaticky instalovány
 • Je doporučeno nainstalovat SURFCAM V6 do nabízených výchozích adresářů
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

 

Prostředí


Aktualizované prostředí

 • Graficky přepracované ikony v celém prostředí systému
 • Nové ikony spouštěcích a asociativních souborů SURFCAM 6
 • Přidány grafické obrázky operací v jednotlivých dialozích
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

 

Nápověda


Nová nápověda

 • Zcela přepracovaná nápověda pro SURFCAM 6
 • Obsahuje více témat nápovědy a více dokumentací
 • Jednoduché spuštění nápovědy SURFCAMu s použitím klávesy F1
 • Zahrnuje i verzi pro Web a iPad2 kterou lze stáhnout na:http://www.surfcam.com/help/ipad/index.html


Nástroje


Aktualizován nástroj zálohy

 • Nyní obsahuje zálohu seřizovacích listů & dat ze simulace stroje
 • Tato verze programu zálohy SURFCAM je použitelná výhradně pro SURFCAM 6 a je určena pro zálohování důležitých informací na bezpečná úložiště
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Aktualizován nástroj Post Menu

 • Aktualizován nástroj Post Menu
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Nový nástroj SURFCAM databáze

 • Nová databáze nástrojů, materiálů & maskování v SURFCAM 6 (Knihovna Surfcam.FDB)
 • Všechny stávající .MDB soubory bude třeba převést na .FDB soubory
 • Nástroj databáze umožňuje převést .MDB soubory na .FDB soubory
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Nástroj pro přenos Post

 • Bezproblémový přenos postprocesorů ze starších verzí SURFCAMu do verze SURFCAM 6
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Systémová diagnostika SURFCAM

 • Je zahrnut v novém instalátoru licenčních souborů
 • Zjišťuje data o SIMu a o instalaci licence
 • Dále zahrnuje podrobnosti o používaném hardwaru (DxDiag) pro jednosušší podporu licencování systému SURFCAM 6
 • Více informací je obsaženo v nápovědě


Hladiny


Nová funkce “Kopírovat geometrii” v hladinách

 • Jedná se o podobnou funkci jako příkaz “Přesunout geometrii”
 • Uživatel nyní může kopírovat geometrii z jedné hladiny do druhé přímo ze seznamu hladin. Jednoduše vyberete hladinu ke kopírování geometrie a kliknete na "kopírovat geometrii". Následně vyberete geometrii pro kopírování, tak jako u funkcí „Transformace“

 

Nové operace drah nástrojů


Nové “Spirální”

 • Nová dráha spirální je jedna promítnutá dráha spirály, která začíná ve středovém bodu, kdy pohyb nástroje může směřovat z venku-dovnitř nebo z vnitřku-ven
 • Tato obráběcí strategie je nejúčinnější v oblastech, které zahrnují mělké zakřivené povrchy a kruhové plochy.
  Obráběcí vrstvy jsou vytvořeny na základě roviny XY (stranový krok), nikoliv roviny Z (krok v Z)
 • Operace je obsažena v modulu “SURFCAM 3-Axis Advanced”
 • Příklad s drahami nástrojů je možné nalézt v příkladech verze SURFCAM V6 (3DMilling - Spiral Disc.SCPRT)
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Nové “Radiální”

 • Nová dráha radiální začne s obráběním v centrálním bodě, kde je stranový krok je vypočten po obvodu kruhu o poloměru, který definujete. Tato obráběcí strategie je nejúčinnější v oblastech, které zahrnují mělké zakřivené povrchy a kruhové plochy, Obráběcí vrstvy jsou vytvořeny na základě roviny XY (stranový krok), nikoliv roviny Z (krok v Z)
 • Operace je obsažena v modulu “SURFCAM 3-Axis Advanced”
 • Příklad s drahami nástrojů je možné nalézt v příkladech verze SURFCAM V6 (3DMilling - Radial Disc.SCPRT)
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

 

Nové operace drah nástrojů


Nové “Zbytkové dohrubování” v operaci Z-Hrub

 • Zbytkové dohrubování je zahrnuto v operaci Z-Hrub
 • Podporuje více nástrojů v jedné operaci a rovněž všechny typy nástrojů – včetně kulových
 • Operace je obsažena v modulu “SURFCAM 3-Axis Advanced”
 • Operace provádí zbytkové dohrubování menšími nástroji v místech, kde zbyl materiál po nástroji předchozím.
 • Více informací je obsaženo v nápovědě
   

Nové konturové “Rampování”

 • Umožňuje spirální obrábění podél libovolné kontury
 • Operace je obsažena v modulu “2-Axis Base”
 • Více informací je obsaženo v nápovědě
   

Verifikace


Vylepšená zpráva paměti

 • Zlepšený výkon pro všechny typy verifikací v systému SURFCAM
 • Jak u 32 Bit tak u 64 Bit systémů
 • Testovaný systém: 32 bit SURFCAM V5.2 vs. 32 bit SURFCAM 6
 • Testovaný hardware: Dell Precision M6400 Notebook, Windows 7 32bit, 4gb RAM, NVIDIA Quadro FX 3700M w/ 1gb paměť

Nová verifikace “SampleCut”

 • SampleCut funguje na všech frézovacích operacích
 • Jedná se o nový mód verifikace
 • Umožňuje změnit rozsah vykreslení a použít funkci porovnání
 • SampleCut verifikace má stejnou funkčnost jak v 32Bit tak v 64Bit verzi
 • Testovaný hardware: Dell Precision M6400 Notebook, Windows 7 32bit, 4gb RAM, NVIDIA Quadro FX 3700M w/ 1gb paměť

 

Manažer operací


Podpora simulace stroje

 • Zaškrtávací políčka operací v manažeru operací jsou nyní podporovány simulací stroje
 • Simulace pracuje pouze se zaškrtnutými políčky


CAD Překladače


Aktualizované CAD překladače

CATIA V4 .model, .exp, .session -- CATIA 4.1.9 – CATIA 4.2.4
CATIA V5 R2-R21, CATIA V6 R2012** .CATPart, .CATProduct, .CGR
IGES .igs, .iges -- Up to 5.3
Inventor .ipt, .iam Verze 6 - 11, 2008 - 2012
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab -- ACIS 1.0 - ACIS R22
Parasolid .x_t, .xmt_txt, .x_b, .xmt_bin -- 10 – 24.0.133
ProEngineer/Wildfire/Creo .prt, .prt.*, .asm, .asm.* -- 16 – Wildfire 5 – Creo Verze 1
SolidWorks .sldprt, .sldasm -- 98 – 2012
STEP .stp, .step -- AP203, AP214 (Pouze geometrie)
Unigraphics/NX .prt -- 11 to 18, NX to NX8
VDA-FS .vda -- 1.0 & 2.0
SolidEdge – ST4
AutoCad – 2012
Mastercam – Verze 8 – X6

Nový překladač RHINO

 • Nový překladač RHINO je zahrnut do seznamu standardních překladačů SURFCAM 6
 • Podporuje poslední verzi Rhino V4.0
 • Podporované typy entit jsou uvedeny níže:
 • Aktualizovaný překladač DXF/DWG

Aktualizovaný překládač DXF/DWG

 • DXF/DWG překladač nyní rozpozná skryté (přerušované) úsečky jako samostatné prvky s možností výběru
 • 3D geometrie je podporována v případě, že je vybrána volba “Převést jako 3-D model“


SolidWorks


SolidWorks asociativita

 • Poslední verze SolidWorks 2012 Document Manager se nainstaluje společně se SURFCAM 6
 • SURFCAM 6 podporuje SolidWorks 2012 díly, sestavy, skici a konfigurace v obou 32 & 64 bit OS


Standartní nastavení


Změny v základním nastavení

 • Možnost “Při spuštění zobrazit dialog Přidat Polotovar/Držák” bylo vyřazeno z výchozího nastavení
 • Výchozí desetinná čárka pro instalace v metrických jednotkách byla změněna na 3 místa
 • V uživatelském prostředí se nyní zobrazují velké ikony. Zmenšení ikon lze provést kliknutím pravého tlačítka myši na panel nástrojů a potvrzením volby "malé ikony"
 • Multi-výběr je nyní “zapnut” ve výchozím nastavení pro všechny operace
 • Výchozí hodnota "Vybrat Sousední" byl aktualizován z 1% velikosti obrazovky na 2,5% z velikosti obrazovky. Tím je zjednodušen výběr u monitorů s vyšším rozlišením obrazovky
 • Výchozí hodnota "Překrytí poslední vrstvy" u dokončovacích vrstev operace TRUEMill, byla aktualizována z 0,02“ na 0,08"
 • Klávesová zkratka CTL + ALT + M nyní umožňuje přepínat mezi maskami (Vypnuto>Maska1>Maska2>Maska3>Maska4>Maska5>Vypnuto>Maska1...)
 • Základní barva pro zvýraznění úseček byla změněna ze žluté na oranžovou
 • K dispozici je nyní nová možnost nastavení barvy nebo stylu záložek dialogů. Jedná se o volbu "Barva/Styl záložek dialogů" v Nástroje> Možnosti> Zobrazení> Systém

 

Post Processing


Aktualizovaná verze MPost

 • Aktualizovaná verze MPost, LPost a Epost v SURFCAM 6 (Více informací je obsaženo v uživatelském manuálu)
 • Nové & aktualizované postprocesory ve standardní knihovně SURFCAM
 • Nová dokumentace & aktualizovaný uživatelský manuál
 • Více informací je obsaženo v nápovědě
   

Aktualizovaná verze SPost

 • Aktualizovaná verze SPost (6.4)
 • Nové & aktualizované postprocesory ve standardní knihovně SURFCAM
 • Nová dokumentace & aktualizovaný uživatelský manuál
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

Aktualizovaný INC2APT

 • Aktualizované volání inc2apt
 • Vyčištěny nadbytečné SET/FEED & SET/PLUNGE záznamy
 • Adresované instance chybějících záznamů FEDRAT/
 • Přidány záznamy FEDRAT/ po RAPID pohybech
 • INC2APT byl rozšířen rozdělovacími příkazy PPRINT. Ty se snaží upravit seznam nástrojů tak, že rozdělí dlouhé popisy nástrojů na více řádků

 


Rozhraní digitizéru


Aktualizované rozhraní digitizéru

 • Podpora Faro Arm pro USB v 32 Bit & 64 Bit
 • Podpora MicroScribe Arm pro USB & Serial v 32 Bit & 64 Bit
 • Aktualizováno pro standardní velikosti sond
 • Aktualizována uživatelská dokumentace
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

 

NC Editor


Aktualizovaná verze editNC 9.1

 • Verze editNC byla vylepšena a aktualizována
 • Nové a vylepšené porovnávací funkce poskytují jednodušší použití, zvýrazňují individuální rozdílná slova, a umožňují editaci
 • Nová kompatibilita “G-Macro” umožňuje uživatelům psaním makra vytvářet dráhu nástroje
 • Nová převodní funkce převádí běžné CNC formáty programů
 • Vylepšený dialog “Hledat soubory”
 • Tiskový dialog nyní nabízí náhled tisku a přístup k dalším vlastnostem tiskárny
 • Vylepšený dialog Najít / Nahradit s novou možností "Zobrazit všechny shody"
 • Nová funkce zrcadlení drah a vylepšení funkce otočení
 • Vylepšená sekvence číslování
 • Vylepšená podpora pro více monitorů
 • Zvýšená kapacita referenčních souborů
 • Nová možnost zachovat jednotné instance editoru
 • Několik zjednodušených a vylepšených dialogů

 

DNC


Aktualizovaný SDNC

 • Aktualizovaná verze SDNC
 • Zvýšený počet portů, které jsou nyní k dispozici od čísla 9 do 1024
 • Lepší kontrola dostupnosti portu v terminálovém režimu
 • Modernější "Vzhled a chování"
 • Kopírování a vkládání SDNC adresáře na jakýkoliv PC pro následné použití
 • Vylepšené soubory nápovědy

 

TRUEMill


Přepracovaný kalkulátor

 • Upravený kalkulátor byl rozšířen o další parametry a o krokovou nápovědu
 • Nové parametry o výrobcích nástrojů, materiálu nástrojů a typu chlazení (kapalina, skrz vřeteno)
 • Přidána celá nová sekce pro parametry šroubovicového zavrtání
 • Přizpůsobitelné pro uživatelem definované řezné nástroje pomocí Microsoft Excel
 • Nový kalkulátor "Začínáme" k dispozici v nápovědě

Přepracované prostředí TRUEMill

 • Přepracované prostředí TRUEMill

Lepší algoritmus dráhy nástroje

 • Vylepšené obrábění z vnějšku do vnitřku se sníženým počtem pohybů
 • Zlepšené otevřené kapsování pro 2/3-osé dráhy
 • Efektivnější dráhy nástroje
 • Inteligentní nástroj pro uspořádání přepozicování

Licencování

Nový licenční SIM soubor

 • Nový typ licenčních souborů nutný ke spuštění SURFCAM 6
 • Licenční soubory mají nyní koncovku *.SCLF
 • Podpora Windows 64 Bit operačního systému (včetně serverů)
 • Podpora dvou SIMů (zahrnujících SURFCAM2002 - SURFCAM6)
 • Jednotné umístění licenčních souborů SURFCAM (pro SURFCAM 6 a budoucí verze)
 • Plovoucí síťová licence s 64-Bit podporou

Nový instalátor licenčních souborů

 • Instaluje se automaticky s SURFCAM 6
 • Instaluje automaticky ovladače SIM
 • Přesunuje siminfo.log na centrální úložiště
 • Instalátor je doporučen instalovat v případě využití nových .SCLF souborů

Aktualizovaný manažer síťových licencí

 • Nová samostatná instalace pro manažer síťových licencíS
 • URFCAM nemusí být nainstalován na počítači souběžně s manažerem licencí
 • Samostatný instalátor síťového manažera je k dispozici na DVD a na http://www.surfcam.com/
 • Podpora Windows 64Bit (zahrnuje i Windows 7 a Windows 2008 Server)
 • Vylepšená stabilita a výkon oproti předchozím síťovým manažerům
 • SURFCAM software manažeru licencí - SafeNet Verze 8.4
 • Více informací je obsaženo v nápovědě

 

Jazyková podpora


Dostupnost v 15-ti jazycích

Angličtina, zradiční čínština, zjednodušená čínština, Čeština, Francouzština, Finština, Němčina, Italština Japonština, Korejština, Polština, Portugalština, Ruština, Španělština, Švédština