Upravit stránku

DataCAD Professional CZ

DataCAD, program firmy DataCAD LLC., je na našem trhu již od roku 1992.


DataCAD je profesionální AEC software, určený především pro tvorbu stavební projekce, návrhářskou a architektonickou činnost, případně pro výrobce a návrháře interiérů a nábytku. Lze jej s úspěchem použít i pro fotorealistický rendering a animaci.
Popisované funkce jsou standardní součástí dodávaného programu. 2D i 3D funkce nejsou při používání programu striktně odděleny, lze je podle potřeby kombinovat a výsledek následně vizualizovat.

Funkce  programu DataCAD

 • 2D Čára, Oblouk, Polygony, Křivky
 • 3D Čára, Polygon, Tělesa (deska, válec, koule, kužel...), Plochy (síťová, rotační…)
 • Posun, Kopírování, Zrcadlení, Prodloužení, Booleanovské operace
 • Symboly - opakující se prvky, konkrétní výrobky, vše uloženo v knihovnách pro další použití
 • Kóty (styly kót v závislosti na měřítku tisku), Šrafování (vzory, textury, výplně…), Texty (vektorové i TrueType fonty, styly pro různá měřítka tisku)
 • Hladinové uspořádání
 • Uchopovací body
 • Fixovaná zobrazení nastavení zobrazení jednotlivých výkresů (měřítko tisku, zobrazené hladiny…)
 • Referenční soubory
 • Kreslení stěn, vkládání oken, dveří
 • Možnost umísťovat stěny, okna a dveře jako tzv.“inteligentní prvky“ přímo z databáze těchto stavebních dílů - propojení zobrazení 2D a 3D modelu, včetně zadaných materiálů pro rendering
 • Generování přímých i lomených řezů - podklad pro výkres řezu modelem
 • Vykreslování základních typů schodišť ve 3D
 • Makra pro kótování oken, dveří (dle národních zvyklostí), výkaz výměr místností (Legenda místností), výškové kótování řezů
 • Vstup geodetických dat pro modelování terénu
 • Víceměřítkový tisk - kompozici tištěného výkresu lze doplnit o detaily, řezy atd. ve zcela odlišných měřítcích a nastaveních
 • Drátový model, Skrytí neviditelných hran, Stínování, Rendering
 • Objektový prohlížeč o2c vizualizace 3D modelu, definice a přiřazení materiálů, raytracing (odrazy, stíny), světla (sluneční, okolní, interiérová), obrázek na pozadí, otáčení a prohlížení renderovaného modelu v reálném čase
 • Soubory objektového prohlížeče lze uložit samostatně a prohlížet ve freewarovém prohlížeči o2c