Upravit stránku

Doplňky

Makra

Mezi projekčními zvyklostmi v zemi autorů DataCADu (USA)a zvyklostmi „našich“ uživatelů, jsou některé odlišnosti. Proto byla vytvořena následující makra = poloautomatické procedury. Ty mají za úkol zjednodušit každodenní rutinní činnosti a zpříjemnit práci v DataCADu. Některá makra jsou dodávána spolu s instalací DataCADu, ostatní lze objednat a některá jsou volně ke stažení.

Makro Rachel (ke školení DCAD zdarma)
Makro Rachel vzniklo za účelem vytvoření klasické legendy místností, která je součástí půdorysných výkresů.
Makro Obklady
Zakreslení obkladů stěn v půdoryse - zadání odstupu obkladu od stěny - výška podle aktuální Z-báze a Z-výšky.
Makro Surfin
Automatické vytvoření legendy povrchů (např. ve výkresech pohledů) podle navolených parametrů.
Makro Plavak (Součást instalace DataCAD)
Doplnění výškových kót řezů a pohledů stavebních výkresů tzv. "kačenami".
Makro P-dveře + P-okna (Součást instalace DataCAD)
Makro doplňující funkce pro kótování 2D půdorysů - doplnění popisů a kót oken a dveří.
Makro RoofMaster
Automatické "vymodelování" šikmé střechy nad libovolným půdorysem.
Makro D-SCHEMA
Makro vhodné převážně pro "profesisty", kteří kreslí schémata různých rozvodů, potrubí apod.
Makro Obratctrl (free)
změna tloušťky čar zárubní dveří v půdoryse (nejsou-li používány Inteligentní prvky)
Makro PrahDveri (free)
vykreslení prahu dveří v půdoryse (nejsou-li používány Inteligentní prvky)

Ceny maker naleznete v ceníku.

Knihovny

U některých prvků, ať už se jedná o sanitární vybavení, nábytek, stafážní prvky interiéru a podobně, je předpoklad, že mohou být použity několikrát a v různých výkresech. Takovéto prvky je vhodné uložit do knihoven, odkud je lze kdykoliv znovu načíst. Prvky, které se budou opakovat nejen v různých výkresech, ale i u různých uživatelů, jsme shromáždili do několika knihoven, většina je součástí instalace DataCADu, zbylé je možno zakoupit. Zároveň jsme do formátu knihovních prvků DataCADu převedli sortiment některých výrobců.

Knihovny pro DataCAD

Obecné knihovny (Součást instalace DataCADu)
3D flóra
3D auta a dopravní prostředky
3D lampy
3D zahrada
3D stromy a keře
3D vybavení koupelen, kuchyní a kanceláří
2D(3D) postavy

Knihovny pro DataCAD – profese

3D vytápění
Knihovna TZB (Součást instalace DataCADu)
Knihovna ELEKTRO (Součást instalace DataCADu)
Knihovny výrobků (free)
Knihovna Jika, Teiko a Roltechnik

Ceny knihovních prvků naleznete v ceníku.