Upravit stránku

Drátové modelování

Právě tato technologie činí uživatele absolutně „FREE“. Neplatí zde – po stránce geometrie – žádná omezení. Lze vytvářet jakkoliv spekulativní třírozměrné konstrukce. Drátový modelář není nijak omezen 2D kreslicími rovinami (sketch-planes) a je možné provádět jakékoliv prostorové operace a interakce. Nejzajímavější možností takovéto konstrukce je vytvoření prostorového drátového modelu a možnost převést ho do objemového modelu. Uživatel není omezen co do tvaru. Musí dodržet jistou logiku a návaznost prvků drátové konstrukce. Tímto způsobem mohou vzniknout i tvary, pro které objemový modelář nemá přímé nástroje. Pomocí drátového modeláře je možno vytvořit jak startovací geometrii pro tvorbu těles, tak jakýkoliv složitý výkres. V případě použití výkresového módu je při případných změnách geometrie modelového módu provázána s geometrií výkresového módu - možnosti nastavení interakce mezi geometrií a odvozeným výkresem jsou velmi rozsáhlé. Práce s drátovým modelářem je velmi intuitivní, k čemuž přispívá i mnoho grafických pomůcek při vlastní tvorbě, jako je automatické vysvícení entity před uchopením, pružné znázornění možnosti konstrukce jednoduchých geometrických objektů, automatický kurzor apod. Samozřejmostí se stává již automatické kótování, kdy je objekt pomocí vestavěného filtru kompletně okótován a uživatel pouze vymaže nepotřebné kóty. Uživatel má k dispozici výkonnou správu hladin, kde je možno přiřadit atributy tvořených entit přímo ke konkrétní hladině. Hladiny lze členit do stromové struktury, čímž je zaručena přehlednost i u rozsáhlé dokumentace