Upravit stránku

Kontrola obrábění

Simulace obrábění

Po vytvoření drah nástroje může uživatel prohlížet výsledek pomocí integrovaného nástroje Simulace. Použitím funkce "Play" je simulován pohyb nástroje. Simulace obsahuje různé ovládací prvky pro nastavení rychlosti a směru, viditelnosti nástroje, dříku, držáku nástroje a barevného zvýraznění rychloposuvu, přejezdů a řezných pohybů.

Pro měření vzdáleností nebo dynamické zobrazení všech důležitých informací o nástrojích, posuvech/otáčkách, odhadovaném čase atd. lze použít rozšiřující nástroj pro analýzu. Tento nástroj podporuje 3+2 obrábění a více drah nástrojů může být kontrolováno jako jediná operace.

Verifikace obrábění

Integrovaná Verifikace umožňuje uživateli sledovat průběh obrábění a odebírání materiálu z polotovaru s automatickou kontrolou kolize dříku a držáku nástroje / upínkami. Výsledné obrobené těleso může být kontrolováno vůči 3D CAD modelu se zobrazením rozdílů pomocí odlišných barev, nebo pomocí řezů se zobrazeným 3D CAD modelem.

Při použití porovnání s cílovým modelem se barevně zvýrazní oblasti, kde je přebytek nebo nedostatek materiálu. Tato funkce podporuje 3+2 osy obrábění a více drah nástrojů může být ověřováno jako jediná operace.