Upravit stránku

Pomoc při vzdělávání

Tím, že si škola zakoupí náš produkt, naše společná cesta nekončí, ale naopak začíná. Škola získává možnost využití velkého zázemí ze strany naší společnosti.

Pravidelná setkání školních uživatelů námi dodávaných CAD/CAM systémů se stala velmi oblíbená. Tato setkání jsou určena nejen pro představení novinek v systémech, ale snažíme se zvát velmi zajímavé hosty z oblastí průmyslu, kteří mohou školám říci mnoho zajímavého a poučného z oblasti nových technologií. V neposlední řadě tato setkání slouží i k výměně zkušeností mezi samotnými pedagogy a tím k navázání bližší spolupráce.

Dále škola získává zázemí typu - školení, školní soutěže, pomoc při zavádění systému do výuky včetně celé koncepce, či navázání úzké spolupráce s jinými školami. To vše jsme připraveni Vám nabídnout.