Upravit stránku

Produkty

Simulation - ověření návrhu
Jedním z požadavků na moderní konstrukce je maximální úspora materiálů a energií při zachování plné funkčnosti výrobku. Dimenzování namáhaných částí, pohonů a zdrojů tepla lze s použitím analytických nástrojů snadno ověřit a optimalizovat. Výhodou těchto nástrojů je i možnost ověřit v krátké době několik možných řešení. Díky jedinečným analytickým nástrojům systému SolidWorks můžete znát vlastnosti výrobků i bez výroby prototypů a následného testování.

SolidWorks Composer - technické ilustrace a návody
K typickým představitelům technické ilustrace patří obrázkové montážní návody, zobrazení jednotlivých technologických operací, rozhozené pohledy sestav či znázornění funkčnosti zařízení. V současnosti se tyto ilustrace tvoří v CAD systémech nebo pomocí tradičních ilustračních technik. Software SolidWorks Composer umožňuje snadnou tvorbu technických ilustrací včetně pohyblivých prezentací.

PDM - správa dokumentace
V konstrukčním procesu je třeba pracovat s celou řasou různých typů dokumentů. Nejde pouze o data CAD systémů a jejich verze, ale i o správu průvodní dokumentace projektů, jako jsou technické specifikace, požadavky na změny, revizní zprávy a protokoly. V prostředí systémů pro správu dat lze jednoduše vyhledat aktuální platnou dokumentaci, sledovat vývoj projektů, definovat průchod dokumentů firmou či automaticky exportovat platnou výrobní dokumentaci pro potřeby nadřazeného systému.

DriveWorks - Automatizace návrhu
V mnoha oborech se opakují podobná řešení s tím, že změny probíhají dle předem známých pravidel. Tvorba výrobní dokumentace standardní postupem znamená vytvoření kopie existujícího projektu, provedení úprav a export nové výrobní dokumentace. Tyto opakované činnosti lze přenechat aplikaci DriveWorks a uvolnit tak konstruktérům prostor k vývoji nových řešení.