Upravit stránku

Školy

SURFCAM pro školy

Již řadu let se podílíme na zavádění CAM systému SURFCAM do resortu školství a to na všech úrovních. Naším krédem je pomoc školám s celkovou koncepcí výuky, ukázat směr a způsob výuky.

Pomoc při vzdělávání

Pravidelná setkání školních uživatelů námi dodávaných CAD/CAM systémů, školení, školní soutěže, pomoc při zavádění systému do výuky včetně celé koncepce, či navázání úzké spolupráce s jinými školami.

Výukové materiály a školení

Výukové materiály pro pedagogy jsou připraveny v elektronické nebo tištěné podobě. Existuje také několik školicích středisek, která pomáhají novým školám při zavedení do výuky.

Soutěže v programování

Již několik let pořádá naše společnost školní soutěže v NC programování. Soutěže jsou neoddělitelnou součástí podpory výuky CAD/CAM systémů na školách.

Zkušenosti škol

Zkušenosti škol se zaváděním výuky CAD/CAM systémů.