Upravit stránku

Soustružení - Náhled soustružnického nástroje

HSMWorks zobrazí náhled soustružnického nástroje jak v knihovně nástrojů, tak u modelu při výběru nástroje během úpravy operace.
 
Náhled nástroje v knihovně nástrojů je vždy zobrazen, jako když nástroj držíte ve vaší ruce a díváte se dolů na nástroj.

Náhled v modelovém prostoru se natáčí s pohledem, ale odpovídá náhledu v knihovně nástrojů v případě, že osa Z (modře) směřuje vpravo a osa X (červeně) směřuje dolů.

 1.png

Náhled soustružnického nástroje. Otáčky vřetene nastaveny na vpřed

 2.png

Náhled soustružnického nástroje. Otáčky vřetene nastaveny na vzad.


 
Všimněte si, že nástroj je otočen, jakmile jsou otáčky nastaveny na opačné.