Upravit stránku

Soustružení - Omezení oblasti soustružení

Operace soustružení HSMWorks se automaticky pokouší odebrat veškerý dostupný materiál pomocí vybrané strategie obrábění. Je samozřejmé, že dráhu nástroje je možné omezit do určité požadované oblasti pomocí výběru určité geometrie dílu.
 
Pro použití oblasti omezení:

 
  • Vytvořte nebo upravte operaci soustružení
  • Vyberte záložku geometrie
  • Zapněte omezení
  • Vyberte plochy/hrany určující začátek a konec oblasti soustružení

 1.bmp

Parametry odsazení začátku a konce mohou být použity pro protažení dráhy nástroje vně vybranou oblast nebo pro zkrácení dráhy nástroje uvnitř oblasti.

 2.bmp
Žádné odsazení na začátku a na konci

 3.bmp
Kladné odsazení na začátku a na konci

 4.bmp
Záporné odsazení na začátku a na konci