Upravit stránku

Systém - Export & Import nastavení HSMWorks

Při změně voleb nebo výchozího nastavení v HSMWorksu či SolidWorksu jsou změny uloženy v registrech Windows.
 
Registr Windows je centrální zařízení v systému Windows a zajišťuje, že více uživatelů stejného počítače mohou mít různá nastavení, a také to, že jednotné nastavení může být použito při provádění instalace po síti.
 
Natavení je možné exportovat / importovat ručně a přesouvat mezi PC pomocí Windows Editor registru.
 
Pro spuštění Editoru registru, vyberte Spustit z menu Windows Start, nebo stiskněte klávesy “Win + R”, a napište “regedit”:

Spuštění editoru registru

Editor registru

VAROVÁNÍ: Buďte velmi opatrní při používání Editoru registru a upravujte pouze ty části registru, u kterých jste si jisti, že je lze bezpečně upravovat. Náhodná změna, přesunutí, nebo odstranění jiných částí registru může snadno způsobit nefunkčnost jiných aplikací, nebo samotných Windows.
 
Registr obsahuje 5 různých oblastí, ale obvykle pouze oblast “HKEY_CURRENT_USER” je tou oblastí, kterou lze bezpečně upravovat.
 
Veškerá uživatelská nastavení produktu HSMWorks jsou uložená v oblasti: “ComputerHKEY_CURRENT_USERSoftwareHSMWorks”.
 
Každý produkt má svou vlastní dílčí oblast, např. HSMWorks, HSMWorks Distributed CAM Services, HSMWorks License Manager a SolidWorks. Podoblast SolidWorks se používá pouze pro HSMWorks Standard, Assembly, nebo Professional, kde nastavení integrovaného SolidWorksu je uložené zde.

Uživatelské nastavení HSMWorks

Pro vytvoření zálohy všech nastavení je možné provést pravé kliknutí na položce stromu a vybrat “Sbalit”.

Export a záloha nastavení produktu HSMWork Add-in

Export uloží soubor s příponou .REG, což je textový soubor, který lze upravovat pomocí libovolného standardního textovém editoru (např. Poznámkový blok) .
 
Exportovaný .REG soubor lze importovat na stejném nebo na jiném, počítači pouhým poklepáním na soubor REG.
 
Exportovaný .REG soubor může být také použit v případech síťových instalací, kde poskytne výchozí nastavení pro všechna zařízení.
 
V podstatě je bezpečné smazat klíče “HKEY_CURRENT_USER Software oblasti HSMWorks”, protože po odstranění budou jednoduše obnoveny do výchozích nastavení.
 
Při exportu nastavení pro použití na jiném počítači, může být prospěšné ručně upravit exportovaný REG soubor v textovém editoru a odstranit veškerá nastavení nesouvisející s dalším PC.