Upravit stránku

Třebešín

Výuka kreslení a konstruování na SPŠ Na Třebešíně

 

V prvním ročníku se po třech měsících (září - listopad) základní výuky ručního kreslení přechází na kreslení ve 2D pomocí CADu.

Ve druhém ročníku je třída dělena na dvě poloviny a výuka kreslení a konstruování se provádí půl roku (druhý půl rok je výuka IT) pomocí CADu konstrukce 3D drát.

Ve třetím ročníku již celý rok v rámci konstrukčních a technologických cvičení žáci konstruují v CADu 3D drát a objem.

Žáci naší školy si ve třetím ročníku zvolí zaměření v daném oboru, ve kterém se chtějí specializovat a v této specializaci probíhá výuka 8 hod. týdně ve čtvrtém ročníku (za škol.rok 250 hod.)

Vybrané zaměření se stává čtvrtým maturitním předmětem.

CADKEY se používá ve výuce čtvrtých ročníků pro zaměření "Konstrukce a výroba", kde žáci konstruují plně ve 3D a zhotovují výrobní dokumentaci v modulu Layout a následně vytvářejí výrobní postup, který spolu s vyučujícím praktické výuky realizují.

Dalším zaměřením, kde se používá CADKEY je "Programování číslicově řízených obráběcích strojů". Zde v tomto zaměření žáci konstruují zadanou součástku ve 3D (objem a plochy) a následně zhotovují v Layout módu výkresovou dokumentaci. Zhotovenou geometrii pomocí překladače CADKEY převádějí do SURFCAMu, ve kterém generují NC kód a na CNC stroji zhotoví výrobek.

Obrábění na CNC strojích se začíná vyučovat ve druhém ročníku (2 axis) - soustružení, kde na závěr učebního cyklu se žáci seznámí s generováním obrábění 2 axis v SURFCAMu. Ve třetím ročníku potom probíhá výuka obrábění na CNC strojích (3 axis) - frézování, kde je rovněž na závěr učebního cyklu použit SURFCAM.
Naše škola je od roku 1995 Autorizovaným školícím centrem pro CADKEY a od roku 2000 Školícím centrem pro SURFCAM. Odpovědným koordinátorem za školící centrum je Petr Kronus.

Podle zájmu pořádáme školení obou produktů pro učitele a pro komerční zákazníky.

Případné přihlášky na školení a další dotazy týkající se výuky CADKEY a SURFCAM adresujte na e-mail: petr.kronus@trebesin.cz