Upravit stránku

Výběr výchozího seřizovacího listu

HSMWorks umožňuje nastavit výchozí Seřizovací list při kliknutí na tlačítko "Seřizovací list", a dále umožňuje provádět výstup v různých souborových formátech. Výchozím formátem je HTML formát, jehož výhody jsou nesporné, neb kdokoliv je může tisknout bez problémů, a tento formát je jednoduše konfigurovatelný. Další formáty jsou MS Excel, nebo například i prostý text.

Pro nastavení požadovaného Seřizovacího listu jako výchozího proveďte následující:

- Pravé kliknutí v prázdném prostoru manažera operací
- Vybrat "Options / Nastavení"
- Vybrat "Select Default Setup Sheet / Vybrat výchozí Seřizovací list"

- Vybrat konfigurační soubor požadovaného Seřizovacího listu. Výchozí je "setup-sheet.cps"
Nyní, po stisku tlačítka "Setup Sheet / Seřizovací list" v liště příkazů, nebo výběrem "Setup Sheet / Seřizovací list" z menu, bude spuštěn vybraný Seřizovací list.
 
Rada:
Pokud chcete použít Excel Seřizovací list, není zapotřebí toto nastavovat jako výchozí. Pokud držíte stisknuté tlačítko "Shift" a stisknete tlačítko "Seřizovací list", automaticky se pro výstup použije "setup-sheet-excel.cps".