Upravit stránku

Zbytkové obrábění - Část 2 - Zbytkové hrubování z dílu a ofsetu

HSMWorks umožňuje provádět zbytkové (rozdílové) obrábění na základě dílu a zadaného ofsetu materiálu k odebrání.
 
Tato možnost je velmi užitečná, a i potřebná, v případě, že je zapotřebí obrobit tvarový díl, kde výchozím polotovarem je obrobený díl s ponechaným přídavkem materiálu (například díl před kalením atd.), nebo odlitek mající "konstantní" technologický přídavek materiálu vůči dílu. V takovémto případě není zapotřebí vytvářet ani importovat geometrii polotovaru, ale jednoduše se provede výběr obráběného dílu a zadá se hodnota ponechaného přídavku materiálu, který je zapotřebí odebrat. 
 
Postup je jednoduchý:
• Vybrat obráběný díl jako výchozí polotovar
• Nastavit "Machine cusps / Obrábět nerovnosti"
• Nastavit hodnotu ponechaného materiálu k odebrání


Zbytkové obrábění 1.png

Výběr dílu jako polotovaru, zadání velikosti přídavku a nastavení "Machine cusps / Obrábět vrcholky"

HSMWorks automaticky identifikuje oblasti s ponechaným přídavkem a automaticky uplatní Zbytkové hrubování. To znamená, že v případě malého množství materiálu nástroj uskuteční jednoduché průchody (strmé oblasti), a v případě velkého množství materiálu nástroj uskuteční několikanásobné průchody (mělké oblasti a uzavřené kapsy).

.Zbytkové obrábění.png

                                   Výsledné zbytkové hrubování - nástroj obrábí pouze v místech materiálu k odebrání